WEEK #93 HOW ARE WE DOING? 99%RIDE Amsterdam is a big success!!!

The past few months a few dedicated and passionate people in Amsterdam have been working hard to organise one of the most successful fundraising campaigns in 99%RIDE history. Good friends, family and volunteers were part of something wonderful this last 15th of March. I would like to thank everyone who has participated and cycled. Also, a big kudos goes out to the awesome team behind organising this event. It’s amazing what a few people can do in short amount of time. All for charity.

A short report about the cycling event from the 15th of March is found below, first a Dutch version, scroll down for the English version.

DUTCH VERSION.

DSC_0135Afgelopen zondag vond, voor het tweede jaar op rij, 99%RIDE Amsterdam plaats. Het was een geweldige dag met een opbrengst van ruim € 4.600 euro! In totaal gingen 32 deelnemers de uitdaging aan om, zo vroeg in het seizoen, zoveel kilometers te maken voor kinderen in Midden- en Zuid-Amerika!

Zondagmorgen vroeg verzamelden zich de eerste wielrenners bij start- en finishlocatie Buurtboerderij Ons Genoegen in het Westerpark voor de start van de 198 kilometertocht. Drie uur later werd het startsein gegeven voor de 99 kilometertocht. De organisatie had een mooie route uitgestippeld voor de deelnemers, de deelnemers fietsten een route langs de voormalige verdedigingslinie van Amsterdam: de Stelling van Amsterdam.

Na ruim 60 kilometer fietsen konden de deelnemers even op adem komen en genieten van een overheerlijke lunch bij het eerste rustpunt: het historische fort bij Edam. Na deze korte stop vervolgden de deelnemers hun tocht: de 99 kilometerrijders richting de finish en de 198 kilometerrijders richting het tweede rustpunt: Fort Abcoude.

Na ruim 8 (!) uur fietsen kwamen de deelnemers van de 198 kilometer vermoeid maar voldaan over de finish, de 99 kilometergroep arriveerde mede door pech onderweg en een aantal verkeerde routekeuzes een uurtje later. De wielrenners begaven zich, vrijwel direct na aankomst, naar de bar voor het avondprogramma dat de organisatie voor de deelnemers en andere belangstellenden in petto had. Allereerst was het de beurt aan Wouter die de kennis van de deelnemers op de proef stelde met een ludieke quiz, daarna leidde John (met assistentie van zoon Quint) de tombola in goede banen en als klap op vuurpijl reikte Danny de prijzen uit aan het team dat het meeste geworven heeft (Chicks for Dirk), de deelneemster die het meest geworven heeft (Hannah Sluis) en het team dat helemaal vanuit Nijmegen naar Amsterdam is afgereisd om mee te doen aan dit fantastische evenement (Chasse Patate). Na het officiële programma bleef het nog lang erg gezellig bij de Buurtboerderij.DSC_0232

Al met al kunnen we terugkijken op een geweldige tweede editie van 99%RIDE Amsterdam met een minimale opbrengst van € 4.642,89 voor stichting 99%RIDE! De sponsorbedragen stromen nog steeds binnen en het ziet er naar uit dat de definitieve opbrengst zeker boven de € 5.000,- uit zal komen, fantastisch! Met dit bedrag kan stichting 99%RIDE honderden kinderen in Midden- en Zuid-Amerika helpen.

Wat hebben de deelnemers afgezien, wat een doorzettingsvermogen hebben zij getoond en wat is er veel geld geworven voor kinderen in Midden- en Zuid-Amerika! Geweldig! Alle deelnemers, vrijwilligers en sponsors ontzettend bedankt! Wij zullen deze dag niet snel meer vergeten! Wellicht dat we het volgend jaar nog eens dunnetjes over doen!

ENGLISH VERSION

99%RIDE Amsterdam 2015 a big success!
Last Sunday, for the second year in a row, 99%RIDE Amsterdam took place. It was a great day with more than € 4.600 raised for charity! In total 32 participants accepted the challenge to make so many kilometers, so early in the season, for children in Central and South America!

Early on Sunday morning the first cyclists gathered at the start and finish location neighborhood farm Ons Genoegen in the Westerpark for the start of the 198 kilometer ride. Three hours later the starting signal was given for the 99 kilometer ride. The organization had mapped out a beautiful route for the participants, who cycled a route along the former defense line of Amsterdam: De Stelling van Amsterdam.

After over 60 kilometers of cycling the participants were able to catch their breath and enjoy a delicious lunch at the first resting point: the historical fort at Edam. After this short stop the participants continued their ride: the 99 kilometer riders towards the finish and the 198 kilometer riders towards the second resting point: Fort Abcoude.

DSC_0171After over 8 (!) hours of cycling the participants of the 198 kilometer reached the finish line exhausted but satisfied. The 99 kilometer group arrived a short hour later partly due to road trouble and a few unfortunate route choices. Shortly after arriving the cyclists moved to the bar for the evening program that the organization had set out for them and other interested people. Firstly the word was given to Wouter who put the knowledge of the participants to the test with a fun and playful quiz, after which John led the tombola (with assistance from son Quint). As cherry on the cake Danny awarded the prizes to the team that raised the most money (Chicks for Dirk), the participant that had raised the most (Hannah Sluis) and the team that had travelled all the way from Nijmegen to Amsterdam to be able to participate in this fantastic event (Chasse Patate). After the official program it remained fun for a long time at the neighborhood farm.

Overall we can look back on a magnificent second edition of 99%RIDE Amsterdam with a minimum amount of € 4.642,89 raised for the 99%RIDE foundation! The sponsorship amounts are still pouring in and it looks like the final amount will definitely exceed the € 5.000,- which is fantastic! With this sum of money the 99%RIDE foundation can help hundreds of children in Central and South America.

How tough it must have been on the participants, but what an enormous amount of perseverance did they show and what a large sum of money did they raise for the children in Central and South America. Great! A big thanks to all the participants, volunteers and sponsors! We will not forget this day anytime soon! Perhaps even next year we’ll do it all over again!

For all the pictures please visit the 99%RIDE Amsterdam Facebook page.

Share this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation